ZASADY DOTYCZĄCE KIBICOWANIA I WSPARCIA PODCZAS WYŚCIGU

Czas czytania: około 5 minut

ZASADY DOTYCZĄCE KIBICOWANIA I WSPARCIA PODCZAS WYŚCIGU

 Podczas rozmów z zarejestrowanymi uczestnikami wyścigu, oraz osobami zainteresowanymi pojawiają się kwestie dotyczące zasad kibicowania i dopingowania znajomych, lub ulubionych sportowców. To tematyka która dotyka kilku obszarów, dość trudna i delikatna, ale wymagająca jednoznacznego stanowiska.

Wyścig to rywalizacja, ale także walka z samym sobą i potrzeba czerpania sił i energii z każdego możliwego źródła. Obserwowanie tego na platformach dotwatchingowych, czy w realu budzi także duże emocje wśród kibiców oraz rodzin i powoduje, że powstaje u nich naturalna w takich sytuacjach chęć wsparcia zmagającego się z rywalami i własnymi słabościami zawodnika. To pozytywne i ze wszech miar pożądane zjawisko, bez którego trudno sobie nawet wyobrazić sport, czy jakąkolwiek rywalizację, nie mówiąc o ultra wyczynach. Daje wiele pozytywnej energii zawodnikom oraz kibicom. Dlatego zachęcamy do aktywnego kibicowania i będziemy pomagać w jego organizowaniu, tak aby przebiegało w sposób bezpieczny oraz zgodny z zasadami fair play.

Ponieważ pojawiają się jednak pytania i wątpliwości postanowiliśmy w tym tekście przedstawić nasz pogląd oraz wskazać podejście do tej kwestii organizatora.

Jak określiliśmy w sposób jednoznaczny w Regulaminie, zasadą jest jazda danego zawodnika solo, bez możliwości draftingu. Poza sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia, a także innymi sytuacjami przewidzianymi przez prawo (np. stosowanie się do poleceń oraz wytycznych właściwych władz), zakazane jest korzystanie z takiej pomocy kogokolwiek (w tym kibiców) i współpracy z innymi uczestnikami, lub członkami ich zespołów. Tutaj nie może być żadnych niedopowiedzeń i wszelkie odstępstwa będą karane zgodnie z Regulaminem, karami czasowymi (jazda za autem, jazda „na kole”), a nawet dyskwalifikacją (podwiezienie, holowanie).

Start/Meta/na trasie

Kibicowanie i dopingowanie na starcie lub mecie, a także na trasie wyścigu będzie możliwe w ramach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, oraz postanowień Regulaminu. Nic nie stoi więc na przeszkodzie aby kibice wychodzili i dopingowali zawodników w określonych przez przepisy odległościach od siebie wzdłuż trasy, lub w miejscu startu honorowego, startu ostrego czy na mecie.

Jazda z uczestnikiem

Z doświadczenia wiemy, że w związku z ograniczeniami dotyczącymi wsparcia podczas jazdy zawodnicy na ogół nie czują się komfortowo w towarzystwie innych kolarzy-kibiców, którzy im towarzyszą tworząc mniejszy lub większy peleton. Taka sytuacja, poza obawą odnośnie tego czy taka jazda nie zostanie potraktowana jako niedozwolona pomoc w rozumieniu Regulaminu, może także prowadzić do powstania niebezpiecznych zdarzeń oraz zwiększenia ryzyka urazów wśród uczestników oraz kibiców, a także osób postronnych, którzy mogą dysponować różnym poziomem umiejętności, bądź znaleźć się przypadkiem w miejscu jakiegoś niefortunnego zdarzenia.

Chcemy tego uniknąć, dlatego podobnie jak w przypadku Race Across America, Race Across Europe czy Race Around Austria wprowadzamy bezwzględny zakaz jazdy kibiców za, obok lub przed zawodnikami. Kibice poruszający się na rowerach mogą dopingować zawodnika z pobocza, np. zdecydowanie go wyprzedzając i czekając na niego w określonych miejscach na trasie.

Jeżeli zawodnikowi zależy na przywitaniu się z kibicami, może się obok nich zatrzymać. Może także przyjąć od nich jednorazowo pomoc w postaci picia, jedzenia, czy dętki lub innej części, ale nie może przyjmować tego typu pomocy od kibiców, przyjaciół, znajomych, członków rodziny czy innych osób poruszających się pojazdami mechanicznymi więcej razy. Kolarz może przyjmować taką pomoc wielokrotnie jeżeli startuje w kategorii z pomocą mobilną (z suportem lub semisupportem) i tylko od członków własnego zespołu.

Prosimy o przestrzeganie tych zasad oraz poinformowanie zainteresowanych (np. obserwujących na profilach w mediach społecznościowych, czy członków rodzin) z wyprzedzeniem o obowiązujących regułach odnośnie przyjmowania pomocy i kibicowania.

Jazda uczestników obok siebie

Jak wiemy, na trasie wyścigu dochodzi także do sytuacji gdy obok siebie jadą przez jakiś czas zawodnicy podczas rywalizacji (będąc wyprzedzanym, lub wyprzedzającym). Ponieważ wszyscy uczestnicy poruszają się tą sama trasą, oraz dysponują różnymi poziomami wyszkolenia oraz wydolności takie sytuacje są zasadniczo nieuniknione i nie budzą większych wątpliwości, poza sytuacjami gdy kolarze zamiast wyprzedzania jadą obok siebie, lub bardzo blisko siebie, w odległości umożliwiającej kontakt głosowy.

Do zdarzeń takich dochodzić będzie częściej w początkowej fazie wyścigu, co nie oznacza, że ich nie będzie potem wcale. Z powodów praktycznych nie można więc takich sytuacji zakazać, jednak można wprowadzić zasady które umożliwią ujęcie ich w ogólne ramy Regulaminu jednocześnie wymuszając to, aby jazda „obok” dotyczyła wyłącznie czasu niezbędnego na dojechanie do danego poprzedzającego zawodnika, oraz na wykonanie manewru wyprzedzania, także w warunkach niewielkiej różnicy prędkości. Dlatego wzorem RAAM wprowadzamy limit czasu jaki w ciągu jednej doby (liczonej od godziny 0 do godziny 24.00) jeden zawodnik może jechać obok innych zawodników. Limit ten wynosi 15 minut łącznie na wszystkie takie sytuacje w ciągu danej doby. W przypadku przekroczenia tego limitu, będziemy traktować takie sytuacje, w zależności od okoliczności jako niedozwoloną pomoc, lub „jazdę na kole”.

Dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze na temat poruszony w niniejszym artykule. Zapraszamy do zgłaszania kolejnych wątpliwości, lub kolejnych pytań – będziemy się starali na nie odpowiadać jak najszybciej.

Razem tworzymy Race Around Poland!

Photo: fotokropacz.pl

  • Autor: Mateusz Przygodzki
  • Data wpisu: 03.08.2021