Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Administratorem Twoich danych jest:

Right Solutions Remigiusz Siudziński, z siedzibą w Warszawie, al. KEN 84/34

Kontakt: +48 501584669

email: race@racearoundpoland.pl

Czego dotyczy nasza polityka prywatności?

Twoja prywatność oraz wiedza na temat tego jak wykorzystujemy Twoje dane jest dla nas ważna. Nie świadczymy żadnych skomplikowanych usług, oraz nie prowadzimy szeroko zakrojonej działalności gospodarczej w związku z organizacja Race Around Poland, dlatego możesz mieć pewność, że nie dokonujemy żadnych złożonych operacji na Twoich danych i używamy ich zgodnie z celem ich pozyskania tj.: do dokonania rejestracji Twojego zgłoszenia do wyścigu, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie i szeroko rozumianego kontaktu, kierowania informacji na temat nadchodzących wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy (pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie stosownych zgód), a kiedy już dokonałaś/eś rejestracji swojego udziału, oraz dokonałaś/eś zgłoszenia - do realizacji naszych zobowiązań jako organizatora wyścigu w szeroko rozumianym zakresie. Chcemy, abyś miała/miał jasność, w jaki sposób zbieramy dane, jak ich używamy, z kim się nimi dzielimy, gdzie przechowujemy.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zaznajomienie Ciebie z informacjami o tym:

 • jakie informacje i jak o Tobie zbieramy,
 • w jaki sposób używamy tych informacji,
 • czy i jak udostępniamy te dane, gdzie przesyłamy i przechowujemy zebrane dane,
 • jak przechowujemy i zabezpieczamy zebrane dane,
 • jak długo przechowujemy Twoje dane,
 • jak możesz dowiedzieć się, jakie dane o Tobie mamy i jak możesz to kontrolować,
 • inne istotne informacje.

Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się także w obowiązującym Regulaminie wyścigu, który jest dostępny tutaj: https://racearoundpoland.pl/pl/regulamin

Zapoznaj się z nimi – pamiętaj, że akceptacja Regulaminu jest jednym z warunków wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy tylko te dane, które nam dostarczysz samodzielnie. W wypadku rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego jest to: imię, nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, ewentualnie nazwa podmiotu, lub organizacji, którą reprezentujesz, IP z którego był kontakt, źródło pozyskania danych (chyba, że podasz większy zakres danych). Dane te możesz nam również przekazać: wysyłając zapytanie e-mailem lub poprzez dowolny inny serwis np. Messenger, Instagram czy Facebook itp., wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej, landing page z kampanii reklamowej, zapisując się na spotkanie, zostawiając swoje dane w pisanych przez siebie wiadomościach i komentarzach. W celach kontaktowych wykorzystujemy powszechnie dostępne informacje, które sama/sam umieszczasz w Internecie w zakresie wskazanym wyżej.

Kiedy już się zarejestrujesz do wyścigu nadal posiadamy te same dane wzbogacone dodatkowo o ewentualne dane niezbędne do rozliczeń i ewentualnie inne dane które dostarczysz w czasie poprzedzającym Twój start w wyścigu, w jego trakcie a także po jego zakończeniu.

Dane zbierane są także w sposób automatyczny. Zbieramy dane, które odkładają się w systemach IT, kiedy przeglądasz nasze strony oraz wysyłasz do nas e-mail. Są to zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się. Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

W jaki sposób używamy tych informacji?

Danych zebranych na potrzeby rejestracji w wyścigu używamy wyłącznie do realizacji naszych zobowiązań jako organizatora Race Around Poland, oraz imprez towarzyszących, o których informujemy na naszej stronie internetowej, w tym zapewnienia wzięcia Ci udziału w rywalizacji, skorzystania z oferty naszych Partnerów, obsłużenia twoich zapytań oraz prezentacji Twoich wyników podczas trwania wydarzenia, oraz po jego ukończeniu.

W przypadku gdy podałaś/łeś nam swoje dane w celu przedstawienia Ci propozycji sprzedaży Ci oferowanych przez nas towarów lub usług – danych tych użyjemy wyłącznie w celu przedstawienia Ci takiej oferty. Do tego celu wykorzystujemy e-mail, telefon, serwisy komunikacyjne a także serwisy LinkedIn, Facebook i inne, w których samodzielnie pozostawiłaś/-eś publicznie dostępne dane. Dane te możemy samodzielnie łączyć i uzupełnić przeglądając te powszechnie dostępne dane.

W szczególności:

Zapewnienie uczestnictwa w wyścigu oraz uwierzytelnianie uczestnika (podstawa prawna: niezbędność do zapewnienia uczestnictwa w wyścigu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz dodatkowe przekazane przez Ciebie informacje potwierdzające tożsamość przy rejestracji lub logowaniu.

Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lif f) RODO):

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz tzw. pliki cookies, local storage i inne tj. pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Ciebie.

Wystawienie faktury lub rachunku (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)):

W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku księgowego.

Cele dowodowe związane z uczestnictwem w wyścigu (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO));

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie niezbędnym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO));

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz pliki cookies;

Czy i jak udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w stosunku do administratora danych, w szczególności partnerom i dostawcom usług niezbędnych do zorganizowania wydarzenia a także dostarczenia Ci zamówionych przez Ciebie, lub zapewnionych Ci przez nas jako organizatora podczas rejestracji świadczeń oraz usług. Przykładowo możemy udostępnić Twoje dane podmiotowi, który skontaktuje się z Tobą w celu dostarczenia Ci wygranej przez Ciebie nagrody rzeczowej, lub zamieści Twój wynik w prowadzonej przez siebie ewidencji wyników sportowych. Aktualna lista partnerów znajduje się na naszej stronie w zakładce „Partnerzy”: https://racearoundpoland.pl/partnerzy

W szczególności dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prawidłowego zorganizowania wyścigu, tj. m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym, niektórym partnerom.

Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

także poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Przechowanie i zabezpieczenie danych

Wszystkie systemy, z którymi się łączysz i przekazujesz dane oraz z którymi łączymy się my, mają zaszyfrowane połączenie https. Troszczymy się regularnie, aby jakość tego połączenia odpowiadała aktualnym dobrym praktykom (siła używanych szyfrów). Dostęp do kluczowych systemów zawierających dane odbywa się także z użyciem połączenia VPN.

Osoby mające dostęp do Twoich danych są przeszkolone z zakresu danych osobowych i posiadają odpowiednie upoważnienia. Stosujemy zasadę minimalizacji uprawnień – dostęp do danych mają tylko osoby, dla których jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Kopie danych są przechowywane na szyfrowanych wolumenach, a w czasie przesyłania są także zaszyfrowane. Kopie trzymamy w innym miejscu niż podstawowe dane w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.

Komputery, na których przetwarzane są dane, wymagają zalogowania się, są na bieżąco aktualizowane, posiadają oprogramowanie antywirusowe, do połączenia z siecią firmową używają wyłączenie połączenia VPN.

Stosujemy także dodatkowe środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia poufności danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane zbierane na potrzeby prezentacji wyników oraz marketingowo-handlowe przechowujemy tak długo aż nie wycofasz zgody lub wniesiesz sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych.

Jeśli jesteś naszym zarejestrowanym uczestnikiem dane przechowujemy przez cały okres od momentu rejestracji, do wydarzenia a także po jego zakończeniu w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz w celu ochrony własnych interesów np. w kwestii reklamacji i zastrzeżeń.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie dane o Tobie posiadamy skontaktuj się z nami, używając adresu mailowego: race@racearoundpoland.pl

Zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać w dowolny sposób dostatecznie wyrażający Twoje oświadczenie woli w tym zakresie, w tym w szczególności: pisemnie lub wiadomością e-mail, tj. wysyłając takie żądanie z użyciem jednego z kontaktów www.racearoundpoland.pl .

Pamiętaj o prawie do bycia zapomnianym – dane możemy nadal przechowywać, jeśli wymagają tego inne przepisy (np. dane rozliczeniowe) lub zachowanie danych potrzebne jest do ochrony naszych interesów w przyszłości. Jednakże przechowywać i przetwarzać będziemy je już tylko w tym celu i w niezbędnym do tego zakresie.

Pamiętaj, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia skargi

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl

Polityka cookies

Right Solutions Remigiusz Siudziński, z siedzibą w Warszawie, al. KEN 84/34 jako właściciel i administrator serwisu www.racearoundpoland.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Ustawie z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Dokument dostępny jest pod adresem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla łatwiejszego zrozumienia działania plików cookies (tzw. ciasteczek) polecamy serwis wszystkoociasteczkach.pl.

Zmiana ustawień plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org Pliki cookies w przeglądarkach internetowych W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
 • kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
 • wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
 • wybrać zakładkę „Prywatność”;
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
 • kliknąć ikonę „Prywatność”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe.