Zasady

 1. Wyścig odbywa się w otwartym ruchu ulicznym, uczestnicy mają obowiązek przestrzegać przepisów o ruchu drogowym obowiązujących na terenie Polski.
 2. Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie na pionowych rowerach napędzanych jedynie siłą mięśni. Zabronione są rowery wspomagane elektrycznie i rowery poziome.
 3. Trasa wyścigu liczy ok. 3600 km i wyznaczona jest na mapie za pomocą ogólnie dostępnego pliku gpx. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do trasy, zależnie od bieżącej jakości drogi, remontów, objazdów itp.
 4. Zawodnicy startują osobno, co 1-4 minuty. Niedozwolona jest jazda "na kole" innego uczestnika, osoby trzeciej oraz z pomocą ("na klamce") lub za innym pojazdem, w szczególności samochodem zespołu wspierającego.
 5. Na trasie wyznaczonych jest kilkanaście punktów kontrolnych. Na każdym punkcie obowiązuje limit czasowy opisany aktualną średnią prędkością: dla solo: 12,5km/h (300km/dobę), team: 18,75km/h (450km/dobę).
 6. Po trasie prędkością wyznaczoną przez limit dla zawodników solo będzie poruszał się samochód wsparcia organizatora. Każdy kolarz będzie mógł skorzystać z pomocy obsługi tego pojazdu (jedzenie, picie, depozyt, pomoc w zorganizowaniu transportu z rowerem).
 7. Wyścig organizowany jest w 5 kategoriach:
  • solo unsupported: uczestnik pokonuje trasę samodzielnie. Może korzystać ze stacjonarnej zorganizowanej lub przypadkowej pomocy osób z zewnątrz. Nie może korzystać ze zorganizowanej pomocy mobilnej
  • solo semisupported: uczestnik pokonuje trasę ze wsparciem 1 pojazdu i min. 2 osób wsparcia
  • solo supported: uczestnik pokonuje trasę ze wsparcie min 2 pojazdów i min. 5 osób wsparcia
  • 2-person team: sztafeta złożona z 2 kolarzy i nieograniczonego wsparcia (min. 2 osoby na auto) - kolarze mogą zmieniać się w dowolnym momencie
  • 4-person team: sztafeta złożona z 4 kolarzy i nieograniczonego wsparcia (min. 2 osoby na auto) - kolarze mogą zmieniać się w dowolnym momencie
 8. Limity czasu: solo 12 dni, team 8 dni.
 9. Organizator może zapewnić odpłatny support złożony z doświadczonych i przeszkolonych załogantów - w następujących wersjach:
  • semi-support: 2 członków załogi i 1 samochód
  • support 1: support dla zawodnika solo supported - 5 członków załogi i 2 samochody (bus standard i kamper)
  • support 2: support dla sztafety 2-os. - 6 członków załogi i 2 samochody (bus duży i kamper)
  • support 4: support dla sztafety 4-os. - 7 członków załogi i 2 samochody (bus duży i kamper)
 10. Kolarze jadący z supportem mogą zmieniać rower w trakcie jazdy. Wszystkie rowery muszą przejść kontrolę techniczną zapewnioną przez organizatora.