Zasady

 1. Wyścig odbywa się w otwartym ruchu ulicznym, uczestnicy mają obowiązek przestrzegać przepisów o ruchu drogowym obowiązujących na terenie Polski.
 2. Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie na pionowych rowerach napędzanych jedynie siłą mięśni. Zabronione są rowery wspomagane elektrycznie i rowery poziome.
 3. Trasa wyścigu liczy ok. 3600 km i wyznaczona jest na mapie za pomocą ogólnie dostępnego pliku gpx. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do trasy, zależnie od bieżącej jakości drogi, remontów, objazdów itp. Trasa wyścigu "RAP Challenge 300" liczy ok. 300 km i zaczyna się oraz kończy w tym samym miejscu. 
 4. Zawodnicy startują osobno, co 1-4 minuty. Niedozwolona jest jazda "na kole" innego uczestnika, osoby trzeciej oraz z pomocą ("na klamce") lub za innym pojazdem, w szczególności samochodem zespołu wspierającego. Minimalna odległość między zawodnikami w czasie jazdy to 100m (za wyjątkiem wyprzedzania)
 5. Na trasie wyznaczonych jest kilkanaście punktów kontrolnych. Na każdym punkcie obowiązuje limit czasowy opisany aktualną średnią prędkością: dla solo: 12,5km/h (300km/dobę), team: 18,75km/h (450km/dobę). 
 6. Na trasie "RAP Challenge 300" wyznaczony jeden punkt kontrolny (po 150km), na którym będzie bufet.
 7. Po trasie prędkością wyznaczoną przez limit dla zawodników solo będzie poruszał się samochód wsparcia organizatora. Każdy kolarz będzie mógł skorzystać z pomocy obsługi tego pojazdu (jedzenie, picie, depozyt, pomoc w zorganizowaniu transportu z rowerem).
 8. Wyścig organizowany jest w 8 kategoriach:
  • solo unsupported: uczestnik pokonuje trasę samodzielnie. Może korzystać ze stacjonarnej zorganizowanej lub przypadkowej pomocy osób z zewnątrz. Nie może korzystać ze zorganizowanej pomocy mobilnej
  • solo semisupported: uczestnik pokonuje trasę ze wsparciem 1 pojazdu i min. 2 osób wsparcia
  • solo supported: uczestnik pokonuje trasę ze wsparcie min 2 pojazdów i min. 5 osób wsparcia
  • 2-person team: sztafeta złożona z 2 kolarzy i nieograniczonego wsparcia (min. 2 osoby na auto) - kolarze mogą zmieniać się w dowolnym momencie
  • 4-person team: sztafeta złożona z 4 kolarzy i nieograniczonego wsparcia (min. 2 osoby na auto) - kolarze mogą zmieniać się w dowolnym momencie
  • challenge 300 solo unsupported: uczestnik pokonuje trasę Warszawa-Czeremniki-Warszawa 300km samodzielnie. Może korzystać ze stacjonarnej zorganizowanej lub przypadkowej pomocy osób z zewnątrz. Nie może korzystać ze zorganizowanej pomocy mobilnej
  • challenge 300 solo semisupported: uczestnik pokonuje trasę Warszawa-Czeremniki-Warszawa 300km ze wsparciem 1 pojazdu i min. 1 osoby wsparcia
  • challenge 300 2-person team: sztafeta złożona z 2 kolarzy pokonuje trasę Warszawa-Czeremniki-Warszawa 300km ze wsparciem 1 pojazdu - kolarze mogą zmieniać się w dowolnym momencie
 9. Limity czasu:
  • solo - 12 dni
  • team - 8 dni
  • challenge 300 - 24 godziny (limit na PK 150km - 12 godzin)
 10. Organizator może zapewnić odpłatny support złożony z doświadczonych i przeszkolonych załogantów - w następujących wersjach:
  • semi-support: 2 członków załogi i 1 samochód
  • support 1: support dla zawodnika solo supported - 5 członków załogi i 2 samochody (bus standard i kamper)
  • support 2: support dla sztafety 2-os. - 6 członków załogi i 2 samochody (bus duży i kamper)
  • support 4: support dla sztafety 4-os. - 7 członków załogi i 2 samochody (bus duży i kamper)
 11. Kolarze jadący z supportem mogą zmieniać rower w trakcie jazdy. Wszystkie rowery muszą przejść kontrolę techniczną zapewnioną przez organizatora.

Sponsorzy oraz partnerzy wspierający